Top 4 สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน

ผู้เขียนบทความ :
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (37529 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  กรดไขมัน – วิกิพีเดีย

  ผู้เขียนบทความ : th.m.wikipedia.org
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (25975 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  กรดไขมัน (อังกฤษ: Fatty acid) เป็นกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) … ของกรดไขมันจะเป็นการเพิมโมเลกุลของอะซิเตต ซึ่งมีคาร์บอน อยู่ 2 อะตอม.

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน

  • ใช้ชื่อเรื่องนี้ไม่ได้

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] บทที่ ลิพิดและกรดไขมัน Lipids and Fatty Acids

  ผู้เขียนบทความ : ag2.kku.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (35656 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  1. อธิบายถึงคุณสมบัติและจําแนกประเภทของลิพิดและกรดไขมันได . 2. บอกบทบาทหน าที่ของลิพิดและกรดไขมันได . ลิพิด (lipid) เป นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ มีบทบาทสําคัญ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน

  • We’ll be back soon!

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  กรดไขมัน – e-Learning

  ผู้เขียนบทความ : e-learning.triamudom.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (22421 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  สูตรโมเลกุล, จุดหลอมเหลว (0C), ประเภทกรดไขมัน. กรดลอริก, C11H23COOH, 44.2 …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   Top 4 สูตร โครงสร้าง ของ ไขมัน
   อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 7 บ่อ ดัก ไขมัน สำเร็จรูป
   Scroll to top