Top 4 cap คือ โรค อะไร

[PDF] แนวทางการดูแลรักษาผูป วยโรคปอดอักเสบชุม ชน(ผ

ผู้เขียนบทความ : www.kph.go.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (30883 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ปอดอักเสบชุม ชน (community-acquired pneumonia, CAP) เปนปญ หาสาธารณสุข ที่สําคัญ ของ. ประเทศ พบไดบอ ยเปน 1 ใน 5 อัน ดับแรกของโรคที่ตองเฝาระวัง และเปนสาเหตุข …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : cap คือ โรค อะไร

 • Forbidden

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ปอดอักเสบชุมชน (Community-acquired pneumonia) | ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอ …

ผู้เขียนบทความ : www.doctor.or.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (36805 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

1 Oct 2008 · ปอดอักเสบชุมชน (Community-acquired pneumonia) ปอดอักเสบชุมชน หมายถึง ปอดอักเสบอันเนื่องจากการติดเชื้อจุลินทรีย์นอกโรงพยาบาล เกณฑ์การวินิจฉัยปอด …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : cap คือ โรค อะไร

 • Login Pop
 • ปอดอักเสบชุมชน (Community-acquired pneumonia)
 • ข้อมูลสื่อ
 • บทความสุขภาพน่ารู้
 • ได้รับความนิยม
 • แผนผังเว็บไซต์
 • รวมลิงค์เครือข่าย
 • สื่อสุขภาพ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


การรักษาเสริมสำหรับโรคปอดอักเสบจากชุมชน (Adjunctive Therapies for …

ผู้เขียนบทความ : www.wongkarnpat.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (36951 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

โรคปอดอักเสบจากชุมชน (community-acquired pneumonia: CAP) … 19.4% (95% CI 6.6-30.5) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : cap คือ โรค อะไร

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  โรคปอดบวม ปอดอักเสบ: สาเหตุ อาการและวิธีรักษา | MedPark Hospital

  ผู้เขียนบทความ : www.medparkhospital.com
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (30384 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  โรคปอดบวมคือภาวะติดเชื้อในปอด ซึ่งอาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากในถุงลมปอดอาจมีของเหลวหรือหนองคั่งสะสม มีเสมหะสีเขียวเหลือง …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : cap คือ โรค อะไร

  • Follow Us
  • บริการ
  • ข้อมูลสุขภาพ
  • เกี่ยวกับเรา
  • ติดต่อเรา
  • ภาษา
  • TH
  • EN
  • โรคปอดบวม
  • แชร์
  • อาการของโรคปอดบวมเป็นอย่างไร 
  • พบแพทย์เมื่อใด:  
  • ปอดบวมเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง 
  • ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม 
  • การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบ 
  • การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์  
  • การป้องกันโรคปอดอักเสบ  
  • แชร์
  • องค์กร
  • บริการทางการแพทย์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • เงื่อนไขการใช้งาน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  Top 4 cap คือ โรค อะไร
  อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 10 ไขมัน อิ่มตัว คือ
  Scroll to top