Top 5 การ สังเคราะห์ ไขมัน

การสังเคราะห์กรดไขมัน (Fatty acid synthesis) – วิทยาศาสต์แสนสนุก

ผู้เขียนบทความ : sites.google.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (21526 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

การสังเคราะห์กรดไขมัน (Fatty acid synthesis) … การสังเคราะห์กรดไขมัน (Fatty acid synthesis) … การนำ Acetyl CoA ออกมายังไซโตพลาสม … ขบวนการสังเคราะห์กรดไขมันในไซ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : การ สังเคราะห์ ไขมัน

 • วิทยาศาสต์แสนสนุก
 • Navigation

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


เมแทบอลิซึมของกรดไขมัน – Food Wiki

ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (36212 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

โปรตีนที่รวมอยู่กับลิพิดเป็นลิโพโปรตีน สำหรับการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์จะเกิดขึ้นที่ตับและที่เนื้อเยื่อไขมัน. การเปลี่ยนกรดไขมันอิสระให้เป็นพลังงาน …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : การ สังเคราะห์ ไขมัน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] บทที่ 2

  ผู้เขียนบทความ : archive.lib.cmu.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (33218 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  2.2 การสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้า-3. PUFAs เกิดจากการสังเคราะห์ที่อาศัยปฏิกิริยาการท าซ ้าของการเติมคาร์บอน (Elongation) และ. การเติมพันธะคู่ (Desaturation) …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : การ สังเคราะห์ ไขมัน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PDF] บทที่ 5 ลิปิด

   ผู้เขียนบทความ : www.facagri.cmru.ac.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (27674 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 4 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   คอเลสเตอรอล (cholesterol) (ภาพที่ 5.4) ที่พบในเยื่อหุ้มเซลล์สัตว์. สังเคราะห์ได้ที่ตับและที่ผนังของล าไส้เล็ก ถ้ารับประทานไขมันมากร่างกายลดการสร้าง. โคเลสเตอรอล …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : การ สังเคราะห์ ไขมัน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] 1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) เป็นกรดไขมันที่มีไฮโดรเจนอยู่เต็ม …

    ผู้เขียนบทความ : fulltext.rmu.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (38945 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    อาหาร (exogenous sources) โดยเฉพาะ long-chain fatty acid และจากการสังเคราะห์โดยตัวจุลินทรีย์เอง. (endogenous or de novo synthesis) การสังเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับ …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : การ สังเคราะห์ ไขมัน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     Top 5 การ สังเคราะห์ ไขมัน
     อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 5 เผาผลาญไขมัน
     Scroll to top