Top 5 ไขมัน ประกอบด้วย

ไขมัน กินอย่างไร จึงจะดีต่อร่างกาย – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เขียนบทความ : www.rama.mahidol.ac.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (25114 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ชนิดของไขมัน แบ่งออกเป็น … ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันหลักที่เรารับประทานจากอาหาร แบ่งเป็น … ไขมันไม่อิ่มตัว … โดยทั่วไปในน้ำมันหนึ่งชนิด จะประกอบไปด้วยกรดไขมันหลาย …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมัน ประกอบด้วย

 • รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
 • Sorry We Can't Find That Page!

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Fat / ไขมัน – Food Wiki

ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (38565 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

Fat หรือไขมันในทางโภชนาการ หมายถึงสารอาหาร (nutrient) ที่ให้พลังงานที่มีส่วนประกอบหลักคือไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมัน ประกอบด้วย

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

  ผู้เขียนบทความ : www.siphhospital.com
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (37123 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  6 Apr 2018 · ไขมันอิ่มตัวประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นอะตอมคาร์บอนและจับกันแบบอิ่มตัวกับอะตอมไฮโดรเจน สังเกตได้ว่าไขมันอิ่มตัวจะมีลักษณะเป็นของแข็งเมื่ออยู่ที่ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมัน ประกอบด้วย

  • บทความที่เกี่ยวข้อง
  • อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง
  • บทความที่เกี่ยวข้อง
  • ค้นหาแพทย์
  • สาระสุขภาพ
  • ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  Writer -ชนิดของไขมัน

  ผู้เขียนบทความ : www.tpa.or.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (31231 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  24 Oct 2006 · ก. แบ่งตามความต้องการของร่างกายมี 2 ประเภท คือ. 1. กรดไขมันไม่จำเป็นต่อร่างกาย (nonessential fatty acid ) เป็นกรดไขมันที่นอกจากได้จากอาหารแล้ว …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมัน ประกอบด้วย

  • Your Domain Name – 404 Error – Document Not Found
  • 404 – Document Not Found

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  ไขมัน

  ผู้เขียนบทความ : www.digitalschool.club
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (37265 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ไขมันเป็นลิพิดชนิดหนึ่ง ซึ่งแยกแยะได้จากโครงสร้างทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ โมเลกุลไขมันสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยทำหน้าที่ทั้งเชิงโครงสร้าง และเมแทบอลิ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมัน ประกอบด้วย

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   Top 5 ไขมัน ประกอบด้วย
   อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 7 ยาเร่งประจําเดือน
   Scroll to top