Top 5 ไขมันldl สูง

คุมอาหารแบบไหน ลดไขมันในเลือด

ผู้เขียนบทความ : www.siphhospital.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (38208 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ไขมันในเลือดผิดปกติ คือ ภาวะที่มีระดับคอเลสเตอรอลรวม หรือระดับ LDL สูง และ/หรือระดับ HDL ต่ำ และ/หรือระดับไตรกลีเซอไรด์สูง …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมันldl สูง

 • บทความที่เกี่ยวข้อง
 • คุมอาหารแบบไหน ลดไขมันในเลือด
 •      1. ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride, TG)
 •      2. ไขมันชนิดแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL-C)
 •      3. ไขมันชนิดเอชดีแอล (HDL-C) หรือที่รู้จักกันในชื่อไขมันดี
 •      4. คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol)
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมไขมันในเลือดผิดปกติ (Lifestyle Modification)
 •      1. ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride, TG)
 •      2. ไขมันชนิดแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL-C)
 •      3. ไขมันชนิดเอชดีแอล (HDL-C) หรือที่รู้จักกันในชื่อไขมันดี
 •      4. คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol)
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมไขมันในเลือดผิดปกติ (Lifestyle Modification)
 • บทความที่เกี่ยวข้อง
 • ค้นหาแพทย์
 • สาระสุขภาพ
 • ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ไขมันเลว กับโรคหลอดเลือด – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้เขียนบทความ : chulalongkornhospital.go.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (22792 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ไขมันเลว หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low density lipoprotein หรือ LDL) ทำหน้าที่เป็นตัวนำพาไขมันคอเลสเตอรอลไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ถ้ามีระดับที่สูงเกินไป …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมันldl สูง

 • ไขมันเลว กับโรคหลอดเลือด
 • บทความที่เกี่ยวข้อง
 • คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายชื่อแพทย์
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบอินทราเน็ต
 • บทความ
 • อื่นๆ
 • ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
 • ภาพรวมความเป็นส่วนตัว

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


เมื่อตรวจพบภาวะไขมันในเลือดสูง – โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ผู้เขียนบทความ : www.bangpakok1.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (31862 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

28 Nov 2019 · โคเลสเตอรอล ปกติ <200, เริ่มสูง : 200-239 สูง >240 · LDL-C: ค่าเหมาะสม : 100-129 (ต่ำกว่านี้หากมีโรคเกิดขึ้นแล้ว), ก้ำกึ่งสูง : 130-159 สูง : 160 …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมันldl สูง

 • เมื่อตรวจพบภาวะไขมันในเลือดสูง
 • เกี่ยวกับเรา
 • ศูนย์การแพทย์
 • แพทย์ของเรา
 • บริการของเรา
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Privacy Policy
 • แพคเกจ
 • ข่าวสาร
 • บทความ
 • ติดต่อเรา
 • คําประกาศสิทธิผู้ป่วย
 • โรงพยาบาลในเครือ
 • USER LOGIN
 • Forget Password

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ไขมันดี ไขมันเลว – โรงพยาบาลเพชรเวช

ผู้เขียนบทความ : www.petcharavejhospital.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (21066 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

23 Jul 2022 · ไขมันเลว หรือ LDL ย่อมาจาก Low Density Lipoprotein เป็นไขมันที่นำคอเลสเตอรอลไปยังเนื้อเยื่อ และหลอดเลือดแดง ถ้ามีมากเกินไปส่งผลให้หลอดเลือดแดง …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมันldl สูง

 • ไขมันดีคืออะไร
 • ไขมันเลวคืออะไร
 • อาหารที่มีไขมันดี HDL
 • อาหารที่มีไขมันเลว LDL
 • การตรวจวัดระดับไขมัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข cookies
 • ยืนการออกจากระบบ
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


โรคไขมันในเลือด

ผู้เขียนบทความ : www.rsdhosp.go.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (20239 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

มีระดับของ triglycerides (TG) สูง; ไขมัน low-density lipoprotein (LDL) สูง:ซึ่งเป็นไขมันไม่ดี; ไขมัน highdensity lipoprotein-cholesterol (HDL-C)ต่ำ.

อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 8 โกนรักแร้ให้เนียน

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : ไขมันldl สูง

 • รู้ทันสุขภาพ
 • อาหารที่มีไขมันสูง
 • เมื่อไรจึงจะเจาะเลือดตรวจหาไขมันในเลือด
 • การประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เมื่อไรจะรักษาไขมันในเลือดสูง
 • ระดับไขมันที่ต้องการ
 • การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ยาลดไขมัน
 • การป้องกันไขมันในเลือดสูง
 • การลดไขมันโดย Phytosterol

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Top 5 ไขมันldl สูง
Scroll to top