Top 6 สมบัติ ของ ไขมัน

สมบัติของไขมัน | เรียนเคมีกับครูน้อย : Satapisat’s Blog

ผู้เขียนบทความ : satapisat.wordpress.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (38807 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

1 Jul 2014 · 1.ไขมันมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำมัน ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน เฮกเซน อีเทอร์ เป็นต้น จุดเดือด …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

 • เมนู
 • ไม่พบสิ่งใด
 • หน้า
 • หมวดหมู่
 • Meta
 • ติต่อครูศตภิษัชผ่าน Twitter
 • RSS Links
 • Flickr Photos
 • Blogroll
 • Authors
 • Blog Stats

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


หน้าที่ของไขมันและน้ำมันในร่างกาย – Food Wiki

ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (31798 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

1. ให้พลังงานแก่ร่างกายได้มากกว่าสารอาหารชนิดอื่น ไขมันบริสุทธิ์ทุกชนิดให้พลังงานเท่ากัน · 2. ช่วยในการละลายและการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามิน …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] โครงสร้างทางเคมีของไขมันและน้ามัน สมบัติทาง

  ผู้เขียนบทความ : appliedchem.mju.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (23963 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ลิปิด (Lipids). ไขมัน (Fats)และ น้ามัน (oils). Fat เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง. Oil เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง. Lipid. ส่วนที่ชอบน้า +ส่วนที่ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PDF] บทที่ ลิพิดและกรดไขมัน Lipids and Fatty Acids

   ผู้เขียนบทความ : ag2.kku.ac.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (38973 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   1. อธิบายถึงคุณสมบัติและจําแนกประเภทของลิพิดและกรดไขมันได . 2. บอกบทบาทหน าที่ของลิพิดและกรดไขมันได . ลิพิด (lipid) เป นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ มีบทบาทสําคัญ …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

   • We’ll be back soon!

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PPT] ลิพิด(Lipid)

   ผู้เขียนบทความ : www.chomsurang.ac.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29923 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 4 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   สมบัติของกรดไขมัน. โมเลกุลของกรดไขมันในธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเป็นเลขคู่ทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว; จุดหลอมเหลวของกรด …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] บทที่ 4 ลิพิด

    ผู้เขียนบทความ : pws.npru.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (31838 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    คุณสมบัติทางกายภาพของกรดไขมันและสารที่มีกรดไขมันเป็นองค์ประกอบจะขึ้นอยู่กับ. จ้านวนอะตอมคาร์บอนและระดับความไม่อิ่มตัว (degree of unsaturation) หรือจ้านวนพันธะ …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : สมบัติ ของ ไขมัน

    • Not Found

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    Top 6 สมบัติ ของ ไขมัน
    อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 8 เลเซอร์รักแร้ ขาว ราคา
    Scroll to top