Top 6 stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คืออะไร?

ผู้เขียนบทความ : med.swu.ac.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (36114 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีการวิจัยแล้วว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ถือเป็นความหวังใหม่ทางการแพทย์ที่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเสื่อมถอยของเซลล์ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรค …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • Navigation
 • โครงการ “ห้องแลป” น่ารู้ กับวันเทคนิค​การแพทย์​ไทย โดย ห้องปฏิบัติการ​พยาธิวิทยา ศูนย์​การแพทย์​สมเด็จพระ​เทพ​ฯ องครักษ์​ ณ โรงเรียนสาธิต​ มศว องครักษ์​ (ออนไลน์)​
 • 23-24/03/2565 สรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 3
 • ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
 • 10/3/65 กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ภาควิชาพยาธิวิทยา 2565
 • อบรมเรื่องระบบการนำส่งสิ่งส่งตรวจจากห้องเจาะเลือดชั้น2
 • การตรวจระดับภูมิตอบสนองหลังการฉัดวัคซีนหรือการติดเชื้อ COVID-19 โดย ทนพญ.พรพรรณ โรจนแสง (นักเทคนิคการแพทย์)
 • กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคคลากรฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจวัดระดับนำ้ตาลในเลือด
 • กิจรรมอบรมการใช้เครื่อง STA COMPECT MAX 3
 • 1.กิจกรรม ประชุมกำหนดวันให้ทางรพ.สระแก้วเข้าตรวจติตามความพร้อมเพื่อยื่นขอ ISO15189 …. ณ ห้องประชุมภาคพยาธิวิทยา …วันที่ 21/2/65
 • .ศึกษาดูงานเพื่อนำไปเปิดการทดสอบ Quad test
 • ศูนย์บริการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Service Center)
 • KM 6-7 ม.ค. 65 หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ
 • กิจกรรม สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทต่องานห้องปฏิบัติการ
 • 2564 กิจกรรมห้องปฏิบัติการส่งตัวแทนเข้าร่่วมซ้อมแผนอพยพหนีภัย
 • 0311/64 กิจกรรมตรวจ Safety audit checklists 15190:2020
 • 09/04/64 กิจกรรมตรวจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • 23-24/03/64 กิจกรรมอบรม CPR ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • 23-24/03/64 กิจกรรมอบรบการใช้ spill kit
 • 25/01/65 กิจกรรมตรวจพื้นที่ 5 ส ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • 07/01/2563 กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • 4-12-63 KM ห้อง LAB งบปี 64
 • 25/12/62 กิจกรรมการตรวจ 5ส ภายในหน่วยงานโดยคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • 6/12/62 กิจกรรมอบรม CPR, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ วิธีการใช้ชุดทำความสะอาดสำหรับการหกเลอะ (spill kit) รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น 3
 • 28/11/62 กิจกรรมอบรม CPR, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ วิธีการใช้ชุดทำความสะอาดสำหรับการหกเลอะ (spill kit) รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น 3
 • 14/11/2562 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจ N Health ณ ห้องประชุม 5A อาคารทันตกรรม และ Laboratory Service อาคารทันตกรรม
 • 24/09/2562 กิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายในทีม คลินิกพยาธิวิทยา ณ ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3
 • 26/08/2562 โครงการประกันคุณภาพและการพัฒนาในกระบวนการเก็บตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสมาคมชีวเคมีคลินิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางบริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3
 • 09/07/62 กิจกรรมศึกษาดูงานระบบ ISO15189/15190 ณ ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • 22/07/62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง การควบคุมคุณภาพสิ่งส่งตรวจและเทคนิคการเจาะเลือดสุญญากาศ ณ Convention room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว
 • ข่าวเด่นประจำวัน
 • 20/12/65 นิสิตทันตแพทย์เข้าดูงานห้องLAB
 • 15/12/2565การทดสอบความชำนาญGlucose meter
 • 21/12/2565 โครงการ BIG CLEANING DAY ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ และอาคารศูนย์การแพทย์ฯ
 • 19/12/2565 KM การจัดทำแผนดำเนินงานคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
 • 13/12/65 ผลการประเมินความชำนาญการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ประจำปี 2565
 • 11/11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO15189/15190 ครั้งที่2-2565
 • 03/11/2565 ห้องเซลล์วิทยาผ่านการตรวจสอบคุณภาพการตรวจวินิจฉัย
 • 11/10/2565 โครงการ ห้องปฏิบัติการก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 15189/ ISO15190 กิจกรรม “การเตรียม ความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189/ ISO 15190 และกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 19011
 • POCT
 • องค์ความรู้หน่วยงาน
 • KM เรื่อง การทำแผนดำเนินงานคณะกรรมการ
 • KM1/2566 “การจัดทำแผนดำเนินงานคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ” วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
 • KM2/2565 การจัดความรู้หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ
 • KM วันที่ 6-7/1/65 หัวข้อเรื่อง เทคนิคการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ
 • KM ห้อง LAB งบปี 64 การจัดทำบัญชีคุมจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุน้้ำยา
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
 • Zo2 Framework Settings
 • Select one of sample color schemes
 • Google Font
 • Body
อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 6 pureรักแร้รีวิว

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


การเก็บสเต็มเซลล์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร | Cryoviva

ผู้เขียนบทความ : cryoviva.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (20522 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความมหัศจรรย์ในการนำไปใช้ฟื้นฟูและรักษาโรคร้ายในอนาคต เนื่องจากโรคบางชนิด ไม่อาจสามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • การเก็บสเต็มเซลล์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • ความหมายของการเก็บสเต็มเซลล์  
 • ความสำคัญของการเก็บสเต็มเซลล์  
 • ประเภทของสเต็มเซลล์ (Stem Cell) 
 • ประเภทของสเต็มเซลล์ แบ่งตาม ‘ระยะของความสามารถในการเจริญพัฒนา’
 • ประเภทของสเต็มเซลล์ แบ่งตาม ‘ความแตกต่างในการจัดเก็บ’
 • ประเภทของสเต็มเซลล์ แบ่งตาม ‘คุณสมบัติในการแบ่งตัว’
 • การเก็บ Stem Cell เก็บจากส่วนใดได้บ้าง
 • ประโยชน์ของ Stem Cell
 • ประโยชน์ในด้านของการฟื้นฟูและรักษาโรค
 • การนำ Stem Cell ไปใช้ในการฟื้นฟูและรักษาโรค
 • ประโยชน์ในด้านของผิวพรรณและความงาม
 • การเก็บ Stem Cell ช่วยเรื่องผิวพรรณและความงามได้อย่างไร ?
 • ข้อควรระวังก่อนการเก็บสเต็มเซลล์และฉีดสเต็มเซลล์เพื่อผิวพรรณและความงาม
 • มีความสนใจบริการด้านไหนของไครโอวิวาเป็นพิเศษหรือไม่?
 • PAYMENT
 • OUR BROCHURE
 • Privacy Overview

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


แพทย์ยัน’สเต็มเซลล์’รักษาเฉพาะ 5 โรคทางโลหิตวิทยา – Hfocus

ผู้เขียนบทความ : www.hfocus.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (37880 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

7 Sept 2013 · … “สเต็มเซลล์ขายฝัน” เพราะแนวทางการรักษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นวิจัยทดลอง ขณะที่การรักษาโรคทางอายุรกรรม ได้ผลเฉพาะ 5 โรคทางโลหิตวิทยา …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • Main navigation
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • โรคไตคุกคาม 8 ล.คนไทย เหตุกิน “อาหารถุง-เค็มจัด”
 • สธ.เล็งตั้งศูนย์สำรองยาระดับชาติช่วยผู้ป่วยไต-เอดส์-เบาหวาน-หัวใจ
 • อัพเดทล่าสุด
 • หมอจุฬาฯ แนะเด็กอนุบาลหรือประถมตอนต้นควรเลิกใส่หน้ากากอนามัย ยกเว้นสถานที่ปิด
 • เครือข่ายลูกจ้างสายสนับสนุนรวมพล 12 เขตสุขภาพบุก สธ. ร้อง “อนุทิน” ขอความเป็นธรรม 6 ก.พ.นี้
 • สปสช. เตรียมถกใช้ยาทีเนคทีเพลสเป็นอันดับแรกในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ
 • “อนุทิน” เผย มาตรการรับนักท่องเที่ยว ยึดเท่าเทียมทุกชาติ หากประเทศใดมีเงื่อนไขตรวจ PCR ก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด 19
 • infographic
 • สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2566
 • 4 ไม่ควรทำ เมื่อภัยหนาวมาเยือน
 • หน้ามืดหลังตื่นนอน! สัญญาณหัวใจอ่อนแอ จริงหรือ?
 • 5 ปัจจัย คนไทยตายก่อนแก่

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


สเต็มเซลล์ (Stem Cell); เซลล์ต้นกำเนิด ตอนที่1

ผู้เขียนบทความ : pharmacy.mahidol.ac.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (39907 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

8 Jun 2014 · สเต็มเซลล์คืออะไร เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์คือเซลล์ชนิดพิเศษพบได้ทุก … เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด; สเต็มเซลล์สามารถใช้รักษาโรคชนิดใดได้ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • ขออภัย ไม่พบหน้าที่คุณต้องการค้นหาบนเซิร์ฟเวอร์
 • PAGE NOT FOUND
 • บทความใหม่ล่าสุด
 • บทความยอดนิยม

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Stem Cell Therapy ตัวช่วยชะลอวัย และช่วยบำบัดรักษาโรค | w9wellness

ผู้เขียนบทความ : w9wellness.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (37833 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

Stem Cell Therapy คือการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ ซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกาย เข้าไปทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ช่วยรักษาโรค และทำให้อ่อนวัยขึ้น.

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • ประโยชน์จากการนำ มีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ Mesenchymal stem cells (MSCs) มาใช้ในทางการแพทย์
 • การฉีด สเต็มเซลล์ (Stem Cell) กับความงาม
 • ข้อดีของการฉีดสเต็มเซลล์
 • รักษาข้อเข้าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • ข้อดีของการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วย สเต็มเซลล์
 • ทำไมควรเลือกฉีดสเต็มเซลล์กับเรา
 • ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่
 • Add Line : @W9Wellness
 • โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ
 • ขับสารพิษ ดีท๊อกซ์ตับ ลดไขมันพอกตับ
 • เลือกวิตามินที่คนอื่นว่าดี แต่อาจไม่เหมาะกับคุณ
 • ดูแลรูปร่าง เผาผลาญดีขึ้น ลดน้ำหนัก
 • แพ้อาหารแฝง อักเสบภายใน ปล่อยไว้เรื้อรัง
 • บทความที่เกี่ยวข้อง
 • โรค SLE หรือ แพ้ภูมิตัวเอง รักษาให้สงบได้ด้วย Ozone Therapy
 • สารพิษ สารโลหะหนัก ปัจจัยเสี่ยงของภาวะ สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ ตรวจก่อนตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
 • CONTACT US
 • Explore
 • Recent news
 • ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ บรรเทาได้ด้วยการฝังเข็ม
 • กินโพรไบโอติกส์ตอนไหน ทำไมกินแล้วไม่ได้ผล เกิดจากอะไร?
 • “Zinc” The Invisible Shield
 • Follow us
 • Add Line :
 • Privacy Overview
อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 5 ศัลยกรรม ดูดไขมัน

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


ทำความรู้จักสเต็มเซลล์และประโยชน์ของสเต็มเซลล์ – Stem Cell for Life

ผู้เขียนบทความ : www.stemcellforlife.co.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29928 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

สเต็มเซลล์คืออะไร มีกี่ชนิดอะไรบ้าง? … ปัจจุบันมีโรคที่ได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์แล้วเห็นผลกว่า 80 โรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็งในระบบเลือด …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง

 • Oops! That page can’t be found.

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Top 6 stem cell รักษา โรค อะไร ได้ บ้าง
Scroll to top