Top 7 นวัตกรรม โรคเบาหวาน

[PDF] ผลของนวัตกรรม “ช้อนสามสี” ต่อความรู้และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร – ThaiJo

ผู้เขียนบทความ : he02.tci-thaijo.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (20514 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

โรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป. วัตถุประสงค์การวิจัย. 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเบาหวาน ก่อนและหลังการได้รับการใช้นวัตกรรม.

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  นวัตกรรม พัดห่วงใย ปลอดภัยน้ำตาลต่ำ/สูง – การจัดการความรู้ (KM)

  ผู้เขียนบทความ : www2.si.mahidol.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (37767 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  19 Jun 2022 · การจัดการความรู้ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน.

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

  • การจัดการความรู้ (KM)
  • นวัตกรรม พัดห่วงใย ปลอดภัยน้ำตาลต่ำ/สูง
  • Share this:
  • Post navigation
  • Leave a Reply Cancel reply
  • เมนูหลัก
  • สาระความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ
  • ศิริราชเภสัชสาร เดือนพฤศจิกายน 2565
  • แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง พ.ศ. 2560
  • Logic Model สำนักงานภาควิชา
  • การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
  • สมาชิก : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • เกี่ยวกับเรา : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • SPARKLINE กราฟแสดงแนวโน้มแบบย่อ
  • อยากให้มีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันส่งมอบงาน 1 วัน ทำไงดี? ใน Excel
  • แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560
  • แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
  • ศิริราชเภสัชสาร เดือนตุลาคม 2565
  • ภาควิชา/หน่วยงาน ต้องการทราบ เลขที่ใบจองงบของตนเอง ต้องทำอย่างไร
  • Protected: ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
  • วิดีโอ การดูแลแผลกดทับระดับ 1
  • แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560
  • กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ศิริราช
  • หน้าแรก
  • สาระความรู้
  • ติดต่อเรา
  • เข้าสู่ระบบ

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [DOC] ผลงานนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา …

  ผู้เขียนบทความ : thatakiabhospital.com
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (25562 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ความเป็นมาของนวัตกรรม/มูลเหตุจูงใจ/แรงบันดาลใจ/แนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม โรคเบาหวาน (Diabetes …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

  • 503 Service Temporarily Unavailable
  • 503 Service Temporarily Unavailable

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [DOC] ก้นขวดนวดฝ่าเท้าฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ.

  ผู้เขียนบทความ : www.kkpho.go.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (24175 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  “นวัตกรรม ฝาขวดนวดเท้า ฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานและ … โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ พบมากในประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   ร้อยปีแห่ง “อินซูลิน” ร้อยปีแห่งนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

   ผู้เขียนบทความ : www.bumrungrad.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (38277 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 4 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   4 Jan 2021 · เมื่อพูดถึงโรคเบาหวาน หลายๆ คนก็คงนึกถึงการรับประทานยาเป็นหลัก แต่ทราบหรือไม่ว่ายาฉีดที่มีชื่อว่า “อินซูลิน” นั้น …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

   • Session Timeout
   • ยินดีต้อนรับ
   • ยินดีต้อนรับ
   • สร้างบัญชีผู้ใช
   • ร้อยปีแห่ง “อินซูลิน” ร้อยปีแห่งนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
   • รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
   • แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
   • 7 กลุ่มเสี่ยง ไม่ควรเลี่ยงตรวจสุขภาพไต
   • สบายสไตล์มยุรา ตอน 56 : เมื่อเด็กเป็นเบาหวานจะดูแลเรื่องอาหารอย่างไร
   • ภาวะก่อนเบาหวาน ใกล้ตัวกว่าที่คิด

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   [PDF] นวัตกรรมสุขภาพ “ Visit for change behavior” – Govesite

   ผู้เขียนบทความ : www.govesite.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (27470 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชาป่างาม จึงเลือกที่จะสร้างนวัตกรรม “Visit for change behavior” … ตามแถบสีเกี่ยวกับการดาเนินของโรคเบาหวานในขณะนี้ …

   อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 8 เวลาออกกําลังกาย

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    นวัตกรรมเข็มขัดพิชิตเบาหวาน

    ผู้เขียนบทความ : www.m-culture.go.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (22623 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    28 Sept 2020 · ที่มาของข้อมูล สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, อินซูลิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ : หจก. กราฟฟิค 1 แอดเวอร์ไทซิ่ง 2552_ //โรงพยาบาลป่าพะยอม …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : นวัตกรรม โรคเบาหวาน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     Top 7 นวัตกรรม โรคเบาหวาน
     Scroll to top