Top 7 โรคเบาหวาน การรักษา

การรักษาโรคเบาหวาน ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขได้ที่นี่

ผู้เขียนบทความ : www.rama.mahidol.ac.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (37370 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน · 2.รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง · 3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ · 4.ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ · 5.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ · 6.งดสูบ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
 • การรักษาโรคเบาหวาน ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขได้ที่นี่
 • โรคเบาหวาน คืออะไร ?
 • สังเกตตัวเองอย่างไรว่ากำลังเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ?
 • 1.ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
 • 2.รู้สึกกระหายน้ำ
 • 3.น้ำหนักลดลง
 • 4.ตาพร่า ตามัว
 • 5.ปลายมือปลายเท้าชา
 • 7 แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้ไกลเบาหวาน
 • 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
 • 2.รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง
 • 3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • 4.ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • 5.หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • 6.งดสูบบุหรี่
 • 7.ใช้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • สรุป
 • Related Posts
 • ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้
 • โรคความดันโลหิตสูง รู้เร็วเท่าไร โอกาสรอดสูงเท่านั้น

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน – โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผู้เขียนบทความ : www.chulabhornhospital.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (30991 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

รับประทานยาทุกวันอย่างสม่ำเสมอและให้สัมพันธ์กับมื้ออาหาร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลด้วยการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวได้ ยารักษาโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์วันต่อวัน หากรับประทาน …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • About Chulabhorn Hospital
 • Modernization of Thailand Health Technology Assessment-Ipsos-v8
 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา
 • Modernization of Thailand Health Technology Assessment-Ipsos-v8
 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้าม
 • 10 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 6 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 5-6 ตุลาคม 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • 10 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 6 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 5-6 ตุลาคม 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • Modernization of Thailand Health Technology Assessment-Ipsos-v8
 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา
 • Modernization of Thailand Health Technology Assessment-Ipsos-v8
 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
 • ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – Pobpad

ผู้เขียนบทความ : www.pobpad.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (24555 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่ 1 จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม. ใน …

อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 6 ออกกําลังกายแบบไหนดี

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา
 • โพสต์ล่าสุด
 • หมวดหมู่ที่เป็นที่นิยม
 • หมวดหมู่บทความ
 • Pobpad
 • ติดตามเรา
 • เข้าสู่ระบบ
 • กรุณากรอกอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่งรหัสยืนยันทางอีเมลเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่:

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


วิธีรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด – กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้เขียนบทความ : www.dop.go.th
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (28471 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

หลักในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นอยู่กับชนิดของเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วย การใช้ ยารักษาโรคเบาหวาน (การฉีดอินซูลินสำหรับเบาหวานชนิดที่ 1 และยากินหรือฉีดอินซูลินร่วม …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
 • วิธีรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด
 • วิธีรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด
 • วิธีรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบัน
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารเสริม และสมุนไพรลดเบาหวาน ที่แนะนำโดยเภสัชกร

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


เมื่อเป็น “เบาหวาน” – ดูแลตนเองอย่างไร กินอะไรได้บ้าง – โรงพยาบาลศิครินทร์

ผู้เขียนบทความ : www.sikarin.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (37252 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

29 Jan 2020 · ควบคุมอาหารที่รับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด · ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ · ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ · ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ · ห้าม …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • That page can’t be found.

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


โรคเบาหวาน (Diabetes) | โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ผู้เขียนบทความ : www.phukethospital.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (29790 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

24 May 2018 · ดังนั้นทุกคนควรดูแลและป้องกันโรคเบาหวานด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกาย. ในกรณีที่เป็นโรคเบาหวาน การให้ความร่วมมือในการรักษาและติดตาม …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Menu ค้นหาสำหรับ: TEL. +66 (0)76 254 425OR 1719 (LOCAL CALLS)หน้าแรกเกี่ยวกับเราข้อมูลโรงพยาบาลผลลัพธ์การรักษาความประทับใจจากผู้รับบริการร่วมงานกับเราทั้งหมดศูนย์รักษาโรคศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักศูนย์สมองและระบบประสาทศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ตศูนย์หัวใจศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อศูนย์มะเร็งทั้งหมดบริการสำหรับผู้ป่วยชำระค่าบริการห้องพักผู้ป่วยสิ่งอำนวยความสะดวกบัตรชีววัฒนะทั้งหมดนัดหมายแพทย์แพ็กเกจติดต่อเราEnglishหน้าแรกเกี่ยวกับเราข้อมูลโรงพยาบาลผลลัพธ์การรักษาความประทับใจจากผู้รับบริการร่วมงานกับเราทั้งหมดศูนย์รักษาโรคศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักศูนย์สมองและระบบประสาทศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ตศูนย์หัวใจศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อศูนย์มะเร็งทั้งหมดบริการสำหรับผู้ป่วยชำระค่าบริการห้องพักผู้ป่วยสิ่งอำนวยความสะดวกบัตรชีววัฒนะทั้งหมดนัดหมายแพทย์แพ็กเกจติดต่อเราEnglish
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)
 • โรคเบาหวานคืออะไร
 • ฮอร์โมนอินซูลินมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร
 • โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
 • สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
 • ใครบ้างที่เสี่ยงเบาหวาน
 • คุณเป็นเบาหวานหรือไม่
 • อาการของเบาหวาน
 • โรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
 • การรักษาโรคเบาหวาน
 • สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปฏิบัติ
 • ภาวะน้ำตาลต่ำ คืออะไร
 • วัคซีนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • หมายเหตุ: ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา ได้ที่:อีเมล: [email protected]โทรศัพท์: 076 254425Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineข้อมูลโรงพยาบาล
 • สวัสดี!
 • ติดตามข่าวสาร
 • จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ข้อมูลทางการแพทย์
 • การเดินทาง
 • ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


“เบาหวาน” ไม่ใช่อย่างที่คิด เปลี่ยนความเชื่อผิดๆชีวิตปลอดภัย – Phyathai …

ผู้เขียนบทความ : www.phyathai.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (37048 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

24 Mar 2020 · ยารักษาโรคเบาหวาน คือตัวการทำให้ไตเสื่อมเร็ว. ถือเป็นความเชื่อที่ “ไม่ถูกต้อง” เพราะแท้จริงแล้ว ตัวการที่ทำให้ไตเสื่อมไวพังเร็วนั้น ก็คือ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โรคเบาหวาน การรักษา

 • !function(e,t,a,n,g){e[n]=e[n]||[],e[n].push({“gtm.start”:(new Date).getTime(),event:”gtm.js”});var m=t.getElementsByTagName(a)[0],r=t.createElement(a);r.async=!0,r.src=”https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NSWFCZD”,m.parentNode.insertBefore(r,m)}(window,document,”script”,”dataLayer”)Phyathai Hospital

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Top 7 โรคเบาหวาน การรักษา
Scroll to top