Top 8 โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

กรดไขมันอิ่มตัว – วิกิพีเดีย

ผู้เขียนบทความ : th.m.wikipedia.org
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29247 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

กรดไขมันอิ่มตัว (อังกฤษ: Saturated fat) คือ ไขมันที่เป็นไขมันเต็มตัว คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนจับกันเป็นลูกโซ่โดย สมบูรณ์ …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

 • ใช้ชื่อเรื่องนี้ไม่ได้

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


Unsaturated fatty acid / กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว – Food Wiki

ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (38128 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว หมายถึงกรดไขมัน (fatty acid) ที่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุล 1 พันธะ หรือมากกว่า มีจุดหลอมเหลว (melting point) …

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] บทที่ ลิพิดและกรดไขมัน Lipids and Fatty Acids

  ผู้เขียนบทความ : ag2.kku.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (29267 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  2.2.1 กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) หรือ ω-6 fatty acid หรือวิตามิน. เอฟ มีสูตรโมเลกุล 18:2 n-6 เป นกรดไขมันไม อิ่มตัวและเป นวิตามินประเภทที่ละลายในไขมัน. มี …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

  • We’ll be back soon!

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  Biomolecule

  ผู้เขียนบทความ : il.mahidol.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (36038 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ส่วนกรดไขมันเป็นไฮโดรคาร์บอนสายตรงที่ประกอบด้วยคาร์บอนตั้งแต่ 4-36 อะตอม … กรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลเลยเราเรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัว (saturated …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   กรดไขมัน – e-Learning

   ผู้เขียนบทความ : e-learning.triamudom.ac.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (29989 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   … แต่อยู่ในโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ กรดไขมันส่วนใหญ่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่ เป็นสายตรงค่อนข้างยาว มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว.

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] บทที่ 4 ลิพิด

    ผู้เขียนบทความ : pws.npru.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (33570 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) โครงสร้างประกอบด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมด ซึ่ง. กรดไขมันที่มีจ้านวนอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 10 อะตอมขึ้นไป …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

    • Not Found

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    [PDF] เป นของแข็งที่อ อน เกิดจากกรดไขมันที่ อิ่มตัว เป นส วนใหญ ลักษณะเป น …

    ผู้เขียนบทความ : www.tune.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (28785 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    เข าทําปฏิกิริยากับตําแหน งพันธะคู ได แอลดีไฮด และกรดไขมัน. โมเลกุลเล็ก ๆ มีกลิ่นเหม็นหืน. – ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสระหว างไขมันกับน้ํา …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

    • 404 Error
    • ไม่พบหน้าที่ร้องขา
    • คณะผู้บริหาร
    • ติดตามโรงเรียนทาง Facebook
    • เกี่ยวกับเรา
    • ที่ตั้งโรงเรียน
    • สถิติจำนวนเยี่ยมชม
    • เข้าสู่ระบบ
    • กู้คืนรหัสผ่าน
    • ลงทะเบียน
    อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 4 ออกกําลังกายปั้นสะโพก

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    รศ. สพ.ญ. ดร. มีนา สาริกะภูติ – VPN Magazine – Topic Information

    ผู้เขียนบทความ : www.readvpn.com
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (27136 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acids) เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล โดยกรดไขมันที่มีจำนวนพันธะคู่ในโมเลกุลตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป เราจะเรียกว่ากรด …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     Top 8 โครงสร้าง กรด ไขมัน อิ่มตัว
     Scroll to top