Top 8 โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

ผู้เขียนบทความ :
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (38803 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 5 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ไขมันและน้ำมัน เป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์ เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ เกิดจากปฏิกิริยาของกรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุลที่อุณหภูมิห้อง โดยกรดไขมันแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว ถ้ามีสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า ไขมัน ถ้าเป็นของเหลว เรียกว่า น้ำมัน

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  [PDF] โครงสร้างทางเคมีของไขมันและน้ามัน สมบัติทาง

  ผู้เขียนบทความ : appliedchem.mju.ac.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (33195 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 4 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ลิปิด (Lipids). ไขมัน (Fats)และ น้ามัน (oils). Fat เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง. Oil เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง. Lipid. ส่วนที่ชอบน้า +ส่วนที่ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   ไขมัน และน้ำมัน (Fat and oil) – NECTEC

   ผู้เขียนบทความ : www.nectec.or.th
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (30314 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 5 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   ไขมันและน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (C = C) ทำปฏิกิริยากับสารละลาย Br2 หรือ I2 ได้เกิดปฏิกิริยาการเติมตรงบริเวณ C กับ C ที่จับกันด้วยพันธะคู่ของกรด …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    ไขมันและน้ำมัน (Fat and Oil) – สารประกอบเคมีพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต

    ผู้เขียนบทความ : kusumarhinghoy.blogspot.com
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (35323 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 4 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    ไขมันและน้ำมันเป็นสารกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าลิพิด (Lipid) โดยทั้งไขมันและน้ำมันเป็นสารที่มีสมบัติใกล้เคียงกัน คือ เป็นสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุคาร์บอน …

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     ผู้เขียนบทความ :
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (34480 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 4 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

      คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


      Untitled Document

      ผู้เขียนบทความ : il.mahidol.ac.th
      รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (26813 คะแนน)
      ระดับสูงสุด : 5 ⭐
      คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
      สรุปเนื้อหาบทความ :

      เป็นแหล่งสะสมพลังงาน โครงสร้างทางเคมีของลิพิดประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน และ … ลิพิดมีหลายประเภท เช่น ไขมัน (fat) และน้ำมัน (oil) เรียกว่า ไทรเอซิลกลีเซอรอล

      รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

       คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


       Fat / ไขมัน – Food Wiki

       ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
       รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (23444 คะแนน)
       ระดับสูงสุด : 4 ⭐
       คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
       สรุปเนื้อหาบทความ :

       ทางเคมีอาหาร คำว่าไขมัน (fat) หมายถึง ลิพิด (lipid) ประเภท ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องขณะที่ น้ำมัน (oil) เป็น …

       รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

        คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


        Biomolecule

        ผู้เขียนบทความ : il.mahidol.ac.th
        รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (30834 คะแนน)
        ระดับสูงสุด : 5 ⭐
        คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
        สรุปเนื้อหาบทความ :

        ไขมัน (fat) ที่สะสมในร่างกายของคนและสัตว์ รวมทั้งน้ำมัน (oil) ที่ได้จากพืช เป็นโมเลกุลของลิพิดชนิด ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerols) …

        อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 5 ไขมัน ส่วน เกิน หน้า ท้อง

        รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

         คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


         Top 8 โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน
         Scroll to top