Top 9 โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

ผู้เขียนบทความ :
รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (22846 คะแนน)
ระดับสูงสุด : 4 ⭐
คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
สรุปเนื้อหาบทความ :

ไขมันและน้ำมัน เป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์ เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ เกิดจากปฏิกิริยาของกรดไขมัน 3 โมเลกุล กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุลที่อุณหภูมิห้อง โดยกรดไขมันแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว ถ้ามีสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า ไขมัน ถ้าเป็นของเหลว เรียกว่า น้ำมัน

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  ไขมันและน้ำมัน – Siriporn10456 – Google Sites

  ผู้เขียนบทความ : sites.google.com
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (33424 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ไขมันประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โมเลกุลของไขมัน ประกอบด้วยกรีเซอรีน 1 โมเลกุล และกรดไขมัน 3 โมเลกุล ซึ่งอาจเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันหรือต่างกันได้ …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

  • ผู้จัดทำ
  • หน้าแรก
  • สารชีวโมเลกุล
  • เว็บไซต์แนะนำ

  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


  ไขมัน และน้ำมัน (Fat and oil) – NECTEC

  ผู้เขียนบทความ : www.nectec.or.th
  รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (33326 คะแนน)
  ระดับสูงสุด : 5 ⭐
  คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
  สรุปเนื้อหาบทความ :

  ไขมันและน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (C = C) ทำปฏิกิริยากับสารละลาย Br2 หรือ I2 ได้เกิดปฏิกิริยาการเติมตรงบริเวณ C กับ C ที่จับกันด้วยพันธะคู่ของกรด …

  รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

   คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


   ไขมันและน้ำมัน (Fat and Oil) – สารประกอบเคมีพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต

   ผู้เขียนบทความ : kusumarhinghoy.blogspot.com
   รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (38751 คะแนน)
   ระดับสูงสุด : 4 ⭐
   คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
   สรุปเนื้อหาบทความ :

   ไขมันและน้ำมันเป็นสารกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าลิพิด (Lipid) โดยทั้งไขมันและน้ำมันเป็นสารที่มีสมบัติใกล้เคียงกัน คือ เป็นสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุคาร์บอน …

   รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

    คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


    Untitled Document

    ผู้เขียนบทความ : il.mahidol.ac.th
    รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (30661 คะแนน)
    ระดับสูงสุด : 5 ⭐
    คะแนนต่ำสุด : 3 ⭐
    สรุปเนื้อหาบทความ :

    เป็นแหล่งสะสมพลังงาน โครงสร้างทางเคมีของลิพิดประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน และ … ลิพิดมีหลายประเภท เช่น ไขมัน (fat) และน้ำมัน (oil) เรียกว่า ไทรเอซิลกลีเซอรอล

    รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

     คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


     [PDF] บทที่18 ไขมันและน้ํามัน (fats and oils)

     ผู้เขียนบทความ : dspace.bru.ac.th
     รีวิวจากผู้ใช้งาน : 5 ⭐ (36540 คะแนน)
     ระดับสูงสุด : 4 ⭐
     คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
     สรุปเนื้อหาบทความ :

     18.1.1 ลิป ดอย างง าย (Simple lipids) เป นเอสของกรดไขมัน (fatty acids) กับ. แอลกอฮอล ชนิดต างๆ ลิป ดชนิดนี้ยังสามารถแบ งย  …

     รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

      คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


      Unsaturated fatty acid / กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว – Food Wiki

      ผู้เขียนบทความ : www.foodnetworksolution.com
      รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (27850 คะแนน)
      ระดับสูงสุด : 4 ⭐
      คะแนนต่ำสุด : 1 ⭐
      สรุปเนื้อหาบทความ :

      และเนยขาว (shortening) ทำให้น้ำมันเกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ยากขึ้น เพราะมีจำนวนพันธะคู่ลดลง จึงทนทานต่อการเกิดออกซิเดชัน มีโครงสร้างและสมบัติ …

      อ่านบทความเกี่ยวข้อง  Top 6 ยา แมน โค เซ บ แก้ โรค อะไร

      รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

       คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


       [PDF] ไขมันและน้ำมัน

       ผู้เขียนบทความ : old-book.ru.ac.th
       รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (32072 คะแนน)
       ระดับสูงสุด : 5 ⭐
       คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
       สรุปเนื้อหาบทความ :

       เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของกรดไขมันในลิพิดและสมบัติทาง. ไขมันและน้ำมัน. 3. ไขมันและน้ำมัน (Fat and Oil) จัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุล.

       รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

        คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


        [PDF] ลิปิก (Lipid)

        ผู้เขียนบทความ : dspace.lib.buu.ac.th
        รีวิวจากผู้ใช้งาน : 4 ⭐ (22403 คะแนน)
        ระดับสูงสุด : 5 ⭐
        คะแนนต่ำสุด : 2 ⭐
        สรุปเนื้อหาบทความ :

        1.2 Compound lipid เป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์และมีสารอื่นรวมอยู่ด้วย … คือการเพิ่มจำนวนคาร์บอนเข้าไปครั้งละ อะตอม น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็น.

        รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ : โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน

         คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :


         Top 9 โครงสร้าง ของ ไขมัน และ น้ํา มัน
         Scroll to top